Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Wózki jezdniowe

Szkolenia i kursy » Wózki jezdniowe


Posiadamy pozwolenie na prowadzenie kursu operatorów wózków widłowych. Posiadamy pozwolenie na prowadzenie kursu w zakresie uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem oraz wydawanie stosownych zaświadczeń ukończenia kursu.

Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie uprwnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Materiałem szkoleniowym jest program nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Ponadto w trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie. Osoby kończące kurs otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia je do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych.

Szczegółowe informacje w biurze przy ul. Mickiewicza 9.