Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Szkolenie na prawo jazdy


KATEGORIE AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Szkolenie kandydatów na kierowców obejmuje szkolenia teoretyczne oraz praktyczne (bez limitu kilometrów).
Część teoretyczna odbywa się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 - 18.00. (Istnieje możliwość zmiany terminów w zależności od potrzeb grupy).
Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia (za zgodą rodziców).
Możliwość rozłożenia płatności za kurs na raty (bez odsetek).
Badania lekarskie odbywają się w OSK.
Czas trwania kursu 1,5 do 2 miesięcy.
Na kurs można zapisywać się codziennie. Wykłady odbywają się w systemie ciągłym.
Zapoznajemy kursantów z trasami w obrębie ośrodków egzaminacyjnych.

Dokumenty konieczne do egzaminu państwowego:

  • Ukończenie szkolenia (OSK udostępnia elektroniczne profil kandydata potwierdzając ukończenie szkolenia)
  • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport z numerem Pesel)
  • Numer profilu kandydata na kierowcę (wydany przez starostę powiatu)
  • Upoważnienie do ustalenia egzaminu państwowego
  • Opłata za egzamin