Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00OSK "AUTOKURS"

Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOKURS"posiadamy:
 • zezwolenie Starosty Powiatu w Mielcu nr 00351811 na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E.
 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nr. 2.18/00086/2012.
 • wpis nr 47/13 do prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia.
 • wpis nr ADR/11/2012 do prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 • Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nr 173/FZ/2009 na prowadzenie szkoleń w zakresie:
  - Operator żurawi przeładunkowych (HDS).
  - Operator burty samowyładowczej.
  - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 • Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
 • Świadectwo instruktora techniki jazdy nr R 0025 wydane przez Wojewodę Podkarpackiego. (w/w dokumenty do wglądu w biurze Ośrodka).


Szkolenia prowadzą:
instruktorzy: T. Litwin,  H. Ryba, S. Chmura, H. Żelasko, J. Leyko, H. Piwnica, J.Stala, J.Kłoda
instruktor wykładowca: T. Litwin, H.Żelasko, E.Czerwiec, H.Piwnica
kierownik: mgr Henryk Żelasko

Jesteśmy firmą istniejącą od 1998r i prowadzimy swoją działalność na terenie powiatu i miasta Mielec. Od początku istnienia wyszkoliliśmy już ponad 15000 zadowolonych kierowców.

Naszym kursantom zapewniamy wysoką jakość szkolenia w miłej i bezstresowej atmosferze. Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra instruktorów z wieloletnim doświadczeniem o niewyczerpanej cierpliwości w szkoleniu kandydatów na kierowców. Uczymy rozważnej i bezpiecznej jazdy w różnych warunkach drogowych.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i instytucjami prowadzącymi szkolenia dla osób bezrobotnych, jak również dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.