Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Wybrane zagadnienia szkolenia kierowców

 • Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego. <br />Egzaminator wypełnia arkusz<br /> według zamieszczonego wzoru.
  Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.
  Egzaminator wypełnia arkusz
  według zamieszczonego wzoru.
 • Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające<br /> bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników<br /> ruchu drogowego skutkujące przerwaniem<br /> egzaminu państwowego
  Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające
  bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników
  ruchu drogowego skutkujące przerwaniem
  egzaminu państwowego


Po ukończeniu szkolenia kandydat zgłasza się do dowolnego ośrodka egzaminowania w Polsce.
Egzamin państwowy w naszym regionie najczęściej odbywa się w:

WORD Rzeszów
al. Wyzwolenia 4, Rzeszów
tel.: 17 85 27 116, 017 - 860 56 00
fax.: 17 85 27 194
e-mail: word@word.rzeszow.pl


WORD Tarnobrzeg

ul. Sikorskiego 86A, Tarnobrzeg
tel.: 15 823 65 05
e-mail: sekretariat@word.tarnobrzeg.pl


MORD Tarnów
ul. Okrężna 2F, Tarnów
tel.: 14 626 99 11
e-mail: osrodek@mord.tarnow.pl

 

Schemat przebiegu państwowego egzaminu na prawo jazdy:


Każdy egzaminowany ma do przejścia dwa etapy egzaminu: teoretyczny i praktyczny.

Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę w zakresie:

 • przepisów ruchu drogowego;
 • technik kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
 • zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności na placu manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym.
Egzaminowany ma wykazać:

 • umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1;
 • umiejętności wykonywania manewrów, które realizowane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii oraz pozwolenia;
 • umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które realizowane jest na drogach publicznych - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.

Egzamin państwowy obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny przeprowadza się dla osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E;
 • A, B, C lub D, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1;
 • B jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.

 Podczas egzaminu egzaminatorzy zwracają szczególną uwagę na zadania wynikające z arkusza przebiegu egzaminu.
(Patrz: arkusz przebiegu egzaminu praktycznego - powyżej)

 • Osoba egzaminowana w ciągu 5 minut musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić funkcjonowanie dwóch losowo wybranych elementów pojazdu. Elementy zostały podzielone na dwie grupy, a za ich dobór na egzaminie będzie odpowiadał komputer.
 • Po prezentacji elementów pojazdu w ramach przygotowania do jazdy osoba egzaminowana ustawia fotel, lusterka zewnętrzne, zagłówki i zapina pasy. Dodatkowo ma obowiązek sprawdzić, czy drzwi pojazdu są zamknięte oraz ustawić lusterko wewnętrzne w ten sposób, aby widzieć obszar przestrzeni za pojazdem.
 • Osoba egzaminowana musi zostać poinformowana przez egzaminatora o niepoprawnym wykonaniu zadania egzaminacyjnego. W przypadku, gdy nie ma możliwości powtórzenia niepoprawnie wykonanego zadania, egzaminator ma prawo zamienić to zadanie na inne. Jeśli osoba egzaminowana dwukrotnie popełni błąd na tym samym zadaniu, egzaminator ma obowiązek poinformować ją o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego.
 • Osoba egzaminowana niezależnie od wyniku egzaminu praktycznego, otrzyma arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, którego kopia zostanie zarchiwizowana przez WORD.
 • Egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.
 • Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego.

 

 • pj2[1].jpg

  Kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe

  Dyrektywa 2003/59 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób stanowi, że kierowcy zajmujący się przewozem drogowym rzeczy i osób muszą posiadać świadectwo kompetencji zawodowych.

  więcej >