Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Operator burt samowyładowawczych

Szkolenia i kursy » Operator burt samowyładowawczych

  • Burta samowyładowawcza
    Burta samowyładowawcza


Cel szkolenia
:

Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku operatora burt samowyładowczych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Dodatkowe informacje
:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.