Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00ADR - DGSA

Szkolenia i kursy » ADR - DGSA


Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 poz.1671 ze zm.) każdy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad wykonywanymi czynnościami poprzez wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

Prowadzimy doradztwo przedsiębiorstwom przewozowym i magazynującym towary niebezpieczne. Oferujemy usługi w akresie doradztwa ADR, opracowywania instrukcji pisemnych dla kierowców, sporządzania sprawozdań rocznych, sporządzania raportów powypadkowych, oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Doradca DGSA - mgr Henryk Żelasko - świadectwo nr. 12/WITD_IX/2009

Podczas szkolenia uczestnicy są zapoznawani z bezpiecznym przewozem materiałów niebezpiecznych określonych w przepisach i zagrożeniami zewnętrznymi.

Podstawowy zakres szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zaświadczenie ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Czas trwania 24 godziny – 3 dni

Specjalistyczny zakres szkolenia:
Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, przewóz materiałów klasy 1, przewóz materiałów klasy 7.
Szkolenie dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach trwa 16 godzin - 2 dni.

Wymagania:
W kursie może uczestniczyć kierowca, który ukończył 21 lat oraz posiada prawo jazdy kategorii odpowiedniej do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.