Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Kwalifikacje wstępne i szkolenia okresowe

Szkolenia i kursy » Kwalifikacje wstępne i szkolenia okresowe

Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja wstępna, jest to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.

Szkolenie obejmuje:
260 godzin teorii
20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dotyczy prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E (kat. D, D+E, D1, D1+E)
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (kat. C, C+E,C1, C1+E) i zamierza wykonywać przwozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E (kat. D, D+E, D1, D1+E).

Szkolenie obejmuje:
65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Szkolenie Okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, powtarzane co 5 lat szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.
Szkolenie obejmuje: 35 godzin teorii.

Najnowsze zmiany:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

Kategoria „C"

 • do 10 września 2010 r, - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do 31 grudnia 1980 r.
 • do 10 września 2011 roku (wydane w okresie 1981 - 1995)
 • do 10 września 2012 roku (wydane w okresie 1996 - 2000)
 • do 10 września 2013 roku (wydane w okresie 2001 - 2005)
 • do 10 września 2014 roku (wydane w okresie 2006 - 2009)

Kategoria „D"

 • do 10 września 2009 r, - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D do 31 grudnia 1980 r.
 • do 10 września 2010 roku (wydane w okresie 1981 - 1990)
 • do 10 września 2011 roku (wydane w okresie 1991 - 2000)
 • do 10 września 2012 roku (wydane w okresie 2001 -2005)
 • do 10 września 2013 roku (wydane w okresie 2006 - 2008)

Kierowcy obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Podstawa prawna:

 • Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Polskie regulacje prawne:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).