Kategorie:
AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, E

Oferujemy:
- Konkurencyjne ceny
- Nauczanie bezstresowe
- Testy na komputerach
- Najlepsi instruktorzy
- Dokszta?canie indywidualne
- W?asny o?wietlony plac manewrowy

Biuro czynne
Pn - pt: 9.00 - 16.00Operator żurawi przeładunkowych

Aktualności » Kurs na operatora żurawi przenośnych HDS » Operator żurawi przeładunkowych


Kurs na operatora żurawi przenośnych HDS

Posiadamy pozwolenie na prowadzenie niniejszego kursu oraz wydawanie stosownych zaświadczeń ukończenia kursu wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach nr 173/FZ2009.

Program szkolenia obejmuje ogółem 40 godzin edukacyjnych w zakresie:

 • teoria – 28 godzin
 • praktyka – 12 godzin

Zagadnienia szkolenia:

 • Wiadomości ogólne nt. żurawi.
 • Obciążenia żurawi. Konstrukcje nośne. Mechanizmy.
 • Napęd i sterowanie hydrauliczne.
 • Urządzenia sterownicze i zabezpieczające.
 • Stateczność żurawi przeładunkowych.
 • Badania żurawi. Instrukcja eksploatacyjna. Oznakowanie.
 • Dozór Techniczny i wymagania Dyrektywy 98/37/WE.
 • BHP bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.
 • Eksploatacja żurawi przeładunkowych.
 • Zajęcia praktyczne